Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-05-05 10.56

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Vi uppmärksammar Handhygienens dag och flaggar för nya smittskyddsblad för EHEC.

Handhygienens dag

Idag 5/5 (fem fingrar på varje hand…) uppmärksammas betydelsen av god handhygien inom vården på WHOs internationella handhygiendag. I år lägger WHO särskilt tonvikt vid att förebygga spridning av multiresistenta bakterier med hjälp av god handhygien. Man har bland annat sammanställt ett fyrtiotal vetenskapliga artiklar som visar att just en förbättrad handhygien minskar spridning av och infektioner med multiresistenta bakterier, se länk. En annan färsk studie visade att om följsamheten till hygienrutiner bland personalen ökade från 80 % till 95 % så skedde en signifikant minskning av antalet vårdrelaterade infektioner. Det lönar sig alltså att bli ännu bättre än vi redan är!

Idag träffar du våra hygiensjuksköterskor utanför matsalarna på alla tre sjukhus vid lunchtid. Prata handhygien med oss och passa på att testa din handspritteknik eller dina kunskaper i en tipspromenad.

EHEC

Nya smittskyddsblad med läkar- och patientinformation om EHEC finns nu på vår hemsida. Den främsta nyheten är att förhållningsreglerna till patienten nu påverkas av vilket toxin EHEC-bakterien bildar. Allvarliga sjukdomsfall med HUS (hemorragiskt uremiskt syndrom) är nästan alltid kopplat till toxinet stx2. Därför kan de som bara har stx1 och hunnit bli stabilt symtomfria komma tillbaka till arbete och förskola och slippa långa avstängningar i väntan på negativa kontrollodlingar. Det blir alltså lite mer att hålla reda på för den behandlande läkaren, men för många drabbade patienter kan denna nyhet underlätta livet betydligt. Mer utförlig förklaring och tydligt flödesschema finns i smittskyddsbladet.

Uppdaterad: 2017-05-05
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion