Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2017-06-22 15.41

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Vi bjuder in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal och chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Målgrupp:

Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Anmälan:

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

OBS – Dessa möten skall inte blandas ihop med de återkommande influensavaccinatörsträffarna som också återfinns i Lärandekalendern. Dessa fokuserar istället på medicinska och praktiska aspekter av influensavaccinationskampanjen. Några av er kanske är berörda av båda dessa informationstillfällen, men de ersätter inte varandra.

Uppdaterad: 2017-06-22
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion