Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-06-20 20.29

Slutrapport Läkemedelsprojektet

Nu finns slutrapporten från Läkemedelsprojektet - optimerad läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård publicerad på Läkemedelskommitténs hemsida

Slutrapporten innefattar en sammanfattning och där lyfts några områden som är viktiga att vidareutveckla fram:

  • Helhetssyn på läkemedelsprocessen över huvudmannagränserna
  • Förbättrad samverkan mellan primärvård och kommuner
  • System för strukturerad läkemedelsbehandling gällande behandlingsmål och plan för uppföljning
  • Fortsatt optimering av användningen av maskinellt dosdispenserade läkemedel

Rapporten i sin helhet finns Läkemedelsprojektet

Uppdaterad: 2016-06-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service