Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-06-24 10.50

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län

Förteckningen över läkemedel i akutförråd i särskilda boenden i länet har uppdaterats.

En generell licens för Primperan, supp, 10 mg har beviljats för akutförråden i Jönköpings län. Förteckningen över läkemedel i akutförråd har därför kompletterats med Primperan, supp, 10 mg och går att beställa via WebAbest.

Mer information

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län.

Uppdaterad: 2016-08-24
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion