Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2016-10-18 8.34

Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar

Kunskapen om läkemedelsbiverkningar behöver följas upp också efter ett godkännande, dvs då läkemedlet finns tillgängligt för patienter, då det kan finnas biverkningar som annars inte uppmärksammas. Läkemedelsverket inleder i höst en kampanj för att få allmänheten att rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel.

Mera information

Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar

Uppdaterad: 2016-10-18
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion