Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-05-11 14.27

Har du koll på dina läkemedel?

Läkemedelslistan visar vilka mediciner som är aktuella för patienten och är central i kommunikationen kring fortsatt läkemedelsbehandling

Läkemedelskort

Läkemedelskommittén uppmanar patienter och vårdpersonal att ha koll på aktuella läkemedel.

På regionens mottagningar rullar just nu en patientinformation där patienten uppmanas att be om en läkemedelslista vid nästa besök i vården.

Som ett stöd för patienterna i kommunikationen kring fortsatt läkemedelsbehandling finns också ett fickkort med några korta frågor att kunna ställa:

  • Varför får jag den här medicinen?
  • När och hur ska jag ta medicinen?
  • Hur länge ska jag ta medicinen?
  • Kan jag ta medicinen ihop med andra läkemedel/ naturläkemedel?
  • Vilka eventuella biverkningar finns?
  • Hur och när ska medicineringen följas upp?
  • Finns det mediciner på min läkemedelslista som inte  är aktuella?

Fickkorten kan beställas gratis via Länsförsörjningen, artikelnummer 91174000

Håll koll på dina läkemedel

Uppdaterad: 2017-05-11
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service