Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-06-20 13.19

Läkemedelsberättelse för att förebygga fel i vårdens övergångar

När patienter skrivs ut från våra sjukhus ska de få med sig skriftlig information kring eventuella läkemedelsförändringar

För att bättre kunna förstå vad det är för läkemedelsförändringar som är gjorda under vårdtiden, samt hur den kommande planeringen för utvärdering och uppföljning ser ut ska patienten få blanketten "Information om din vårdtid" och en läkemedelslista vid utskrivningen
Läkemedelsberättelse vid vårdövergångar

Läkemedelskommittén följer hur riktlinjerna efterlevs och ser stora skillnader mellan våra verksamhetsområden, men också mellan våra tre sjukhus
Uppföljning läkemedelsberättelse

Informationen är ett viktligt led i arbetet kring att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar och minska läkemedelsrelaterade problem.

Hur kan vi arbeta vidare för att förebygga läkemedelsfel?

0 kommentarer
Nyheten är arkiverad och går inte att kommentera längre

Uppdaterad: 2017-06-20
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service