Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-06-21 16.23

Utbilda dig kring läkemedel via webben

Läkemedelskommittén arrangerar fortlöpande utbildningar inom läkemedelsområdet. Passa på att ta del av vad det finns för utbildningar.

Läkemedelskommittén samverkar också med SKL och andra landsting kring webb-baserade utbildningar.

Våra utbildningar hittar du här

Extra fokus ligger på våra äldre där det nu finns utbildningar riktade till både sjuksköterskor och läkare.

Det går också bra att kontakta oss för önskemål kring utbildning om läkemedel.

Uppdaterad: 2017-06-22
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service