Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-12-07 15.57

Nitroglycerinsprayer restnoterade

Sjukhusapoteket Ryhov informerar att alla sprayer innehållande nitroglycerin är restnoterade.

Restnoteringen gäller Nitrolingual och Gytrin 0,4 mg/dos. Nitroglycerin resoribletter 0,25 mg och 0,5 mg finns tillgängliga. Byt till/nyordinera i första hand resoribletter.

Det finns ett licensalternativ för Nitrolingual spray Orifarm DK om patienten inte kan klara byte till resoriblett.

Förhoppningsvis är Nitrolingual tillbaka i februari och Glytrin i juni 2018.

Uppdaterad: 2017-12-07
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion