Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-06-27 16.45

Möte med tidigare deltagare - Johan Björk

"Jag blir inspirerad av personer som vågar ta nya vägar för att utveckla vården", säger Johan Björk, Sektionen Chefläkare och patientsäkerhet, Region Jönköpings län.

Kan du ge ett exempel på något som du har tagit med dig från Utvecklingskraft som du har haft nytta av i ditt arbete?
Jag har tagit med mig flera ideér - bland annat kring arbete med patientsäkerhet, hur vi kan minska tvång inom psykiatrin. Men framför allt för att bli inspirerad av personer som vågar ta nya vägar för att utveckla vården och vårdens innehåll bland annat genom att inkludera patienten mer i den vård som ges.

Varför skulle du rekommendera en kollega att gå på Utvecklingskraft?
Genom att delta i Utvecklingskraft har man möjlighet att lyssna på föregångare/innovatörer, både i form av föreläsningar och genom lärandelab. Framför allt är det kul att lyssna och titta på alla de föredrag och postrar som beskriver både stora och små förbättringsarbeten från vardagen inom sjukvården.

Vad hoppas du få ut av årets konferens?
Utvecklingskraft 2016 hoppas jag att få ta del av samverkan vid allvarliga händelser, bygga broar över generationsgränser, ledarskap och alla de patientsäkerhetsarbeten som pågår och presenteras. Jag vill också skaffa nya kontakter och nätverk.

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion