Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-07-05 9.00

Göran Henriks: Utvecklingskraft firar framsteg och framgångar

Våra offentliga verksamheter står inför flera utmaningar. "För att lyckas behöver vi vara bäst på att bli bättre", säger Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Region Jönköpings län.

Göran Henriks
Göran Henriks

Det här är trettonde gången som Utvecklingskraft arrangeras - med hundratals deltagare från hela landet. Varför behövs Utvecklingskraft?
Utvecklingskraft är Region Jönköpings län årliga mötesplats för kvalitets- och utvecklingsarbete. Här vill vi presentera goda exempel och möjliggöra en snabb spridning till andra verksamheter.
Vi vill också fira framsteg och framgångar som verksamheter har.

Årets tema är ”Bättre liv och välfärd för ALLA”. Kan du ge ett exempel på hur detta är viktigt i ditt arbete inom Region Jönköpings län?
Jämlik hälsa och bästa möjliga service till alla i länet utmanar vårdens verksamheter och arbete. För att lyckas behöver vi vara bäst på att bli bättre och då blir temat en viktig utmaning för alla som arbetar i Region Jönköpings län.

Hur tror du att framtidens Utvecklingskraft kommer att se ut?  
Utvecklingskraft kommer att fortsätta att vara en årlig mötesplats för innovatörer och goda exempel. Tillsammans med invånare med erfarenhet av vår service kommer de att utmana vardagens arbete.

Vad har du för förväntningar på årets konferens?
Att vi bidrar till en stark och energirik start på arbetsåret 2016/2017.

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion