Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2016-07-11 15.00

Agneta Jansmyr: Utvecklingskraft är en viktig mötesplats

"Utvecklingskraft ger våra medarbetare både en möjlighet att stolt berätta om utveckling i sin verksamhet och att lära och inspireras av andra", säger Agneta Jansmyr, regiondirektör Region Jönköpings län.

Agneta Jansmyr
Agneta Jansmyr

Det här är trettonde gången som Utvecklingskraft arrangeras - med hundratals deltagare från hela landet. Varför behövs Utvecklingskraft?
Utvecklingskraft är en viktig mötesplats för att dela med sig och lära av varandra från många olika delar av Sverige. För våra egna medarbetare ger det både möjlighet att stolt berätta om utveckling i sin verksamhet och att lära och inspireras av andra.

Årets tema är ”Bättre liv och välfärd för ALLA”. Kan du ge ett exempel på hur detta är viktigt i ditt arbete inom Region Jönköpings län?
Vårt uppdrag i regionen handlar om Ett bra liv i en attraktiv region för länets invånare och vi vill vara det bästa platsen att växa upp på. Därför är viktiga frågor: hälsa, jämlik vård och att vara ett attraktivt län att leva i.
 
Vad har du för förväntningar på årets konferens?
Ta del av goda exempel på arbeten från vår egen verksamhet och från andra delar av Sverige. Hälsa våra internationella gäster välkomna. Möta och prata med många som också arbetar med att förbättra hälso- och sjukvård.

 

Uppdaterad: 2017-02-20
Anna Lindman, Qulturum, Verksamhetsnära funktion