Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2017-05-05 9.20

Anna Nergårdh talar på Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens

Tidigare i år utsågs Anna till särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Nu kommer hon till Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens för berätta om sitt arbete med "samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården".

Anna Nergårdh
Anna Nergårdh

Många är på väg att förändra vården; från mer sluten till öppen, öka medskapande, prova nya arbetssätt, nya samband och vårdlogiker - på Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens får du höra mer om #näravårdgodvård

Anna ska utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
 

Uppdaterad: 2017-05-05
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion