Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-05-24 8.17

Från kunskap till handling

Att det kan vara svårt att omsätta ny kunskap till den praktiska vårdens vardag är en erfarenhet många delar. Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Jönköpings län, har visat i sin doktorsavhandling hur ett systematiskt förbättringsarbete med stöd från nationella kvalitetsregister kan bidra till kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.

Anette Petersons forskning handlar om hur man kommer från kunskap till handling, foto: Johan W Avby
Anette Petersons forskning handlar om hur man kommer från kunskap till handling, foto: Johan W Avby

Läs hela artikeln om Anette Petersons forskning
 

Uppdaterad: 2016-05-30
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion