Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-07-04 9.07

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på hjärnans struktur, det är ett resultat som AT-läkaren Andreas Stomby, Region Jönköpings län, med flera kommit fram till i en studie som nyligen publicerats.

Tidigare studier har visat att stresshormonet kortisol kan vara kopplat både till hjärnans struktur samt olika kognitiva funktioner exempelvis minnesfunktion bland män. Det saknas dock studier på kvinnor.

- Vi undersökte sambandet mellan kortisolnivåer i salivprover och hjärnans struktur samt minnesfunktion bland 200 kvinnor och män. Studien visar en tydlig koppling mellan högre kortisolnivåer och mindre hjärnvolym i hjärnans främre delar, områden som är viktiga för uppmärksamhetsfunktioner. Detta samband sågs hos både kvinnor och män, säger Andreas Stomby, AT-läkare, Region Jönköpings län.

- Vi fann dock ingen koppling mellan minnesfunktioner och kortisolnivåer. Dessa resultat skulle kunna tala för att höga kortisolnivåer har negativa effekter på hjärnans struktur, om detta leder till försämrade kognitiva funktioner när man blir äldre bör studeras i fler framtida studier.

 

Uppdaterad: 2016-07-27
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion