Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-08-16 8.56

Forskningsledare primärvård till Futurum sökes

Just nu pågår arbetet med att stärka primärvårdens forsknings- och utbildningsuppdrag. Dessutom genomförs en ny utvecklingsstrategi i Region Jönköpings län i vilken det ingår att utveckla ett gemensamt arbetssätt inom regionen i samarbete med kommunerna för att samordna vård. Vårdcentralerna ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren behöver hälso- och sjukvård under hela livet.

Foto: Smålandsbilder.se
Foto: Smålandsbilder.se

Dina arbetsuppgifter

Som forskningsledare arbetar du med strategiska frågor rörande klinisk forskning och utbildning med fokus på primärvården. Du deltar i planeringen för den kommande decentraliserade läkarutbildningen där bland annat särskilda kliniska utbildningsenheter inom primärvården kommer att byggas upp i samverkan med Linköpings universitet och Jönköping University.

Du ansvarar också för att stödja och handleda medarbetare som genomför klinisk patientnära forskning och innovation inom primärvården.

Du bedriver egen forskning inom det allmänmedicinska området. Vidare företräder du Futurum i olika forsknings och utbildningsrelaterade sammanhang inom och utanför regionen och deltar i gemensamma aktiviteter vid enheten som exempelvis att anordna utbildningar, granska forskningsansökningar och delta i utvecklingsprocesser.

Mer information om tjänsten Forskningsledare primärvård

Uppdaterad: 2016-08-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion