Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-11-10 13.14

Futurums Novemberseminarium, boka dagen!

Futurums Novemberseminarium X 3. Som vanligt kommer Futurums Novemberseminarium att innehålla ett intressant program. I år handlar det om hur vi förstår varandra och hur vi handleder studenter i en föränderlig värld.

Läkare undersöker en liten flicka, foto: Smålandsbilder.se
Läkare undersöker en liten flicka, foto: Smålandsbilder.se

Möten i vården, möten i världen,

Vem är jag? Vem är du?
Hur förstår och finner vi varandra – trots våra olika bakgrunder och erfarenheter?
Hur handleder vi i en föränderlig värld?

För att öka möjligheten att delta äger Novemberseminariet rum på tre orter:

  • 22 november i Värnamo
  • 23 november i Jönköping
  • 24 november i Nässjö

Olika kulturer i vårdmöten

Med oss under dagen är Lisen Dellenborg som forskar och undervisar vid Göteborgs universitet. Lisens forskning riktar sig mot bland annat interprofessionella relationer och transkulturella vårdmöten. Hennes forskning i Västafrika och inom den svenska hälso- och sjukvården är baserad i långa etnografiska fältarbeten.

Under novemberseminariet kommer vi att få lära mer om och reflektera kring "vilka är vi/vem är jag" och utifrån det diskutera hur vi möter och förstår skillnader. Våra tankar kommer att föras in på personcentrering, möte och dialog, kultursensitivitet och kulturkompetens.

Mer information och anmälan:

 

 

Uppdaterad: 2016-11-10
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion