Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-10-05 11.52

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Julia Thulin Madsen, ST-läkare, har gjort ett arbete om "Grön rehabilitering - Naturunderstödd rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa - vad finns det för evidens?"

Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i dagens moderna samhälle. Långvarig stressrelaterad ohälsa såsom utmattningssyndrom, medför långvarig sjukfrånvaro och funktions-nedsättning.

Effektiv behandling saknas, och det finns behov av att finna nya rehabiliteringsmetoder.  Sannolikt som en konsekvens av detta har naturunderstödd rehabilitering, ofta kallad ”grön rehabilitering”, vuxit fram på flera ställen i Sverige med start under 2000-talets första årtionde. Läs rapporten!

Uppdaterad: 2016-10-05
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion