Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-10-17 11.01

Ny handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i Region Jönköpings län

Futurum har i samverkan med Hälsohögskolan Jönköping utarbetat en modell för handledning för sjuksköterske-programmets studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med utgångspunkt i den pedagogiska modellen - Peer-learning.

Ny handledningsmodell för sjuksköterkestudenter; Smålandsbilder.se
Ny handledningsmodell för sjuksköterkestudenter; Smålandsbilder.se

Handledningsmodellen innebär att studenter från samma kurs handleds i par för att lära av och med varandra. 

Ny handledningsmodell skapar närhet mellan praktik och teori

- Modellen bidrar till att studenter kan stödja varandra i sitt lärande, lösa uppgifter tillsammans under VFU och förstå sambandet mellan teorin och den personcentrerade kliniska verksamheten, säger Maria Koldestam, professionsansvarig omvårdnad.

Syftet med införandet av modellen är att öka kvalitén i VFU inom sjuksköterskeutbildningen, genom att skapa en lärandemiljö som uppmuntrar till reflektion, samarbete och personlig utveckling för studenter och handledare.

Införandet av modellen pågår

Peer-learning prövas inom medicin, geriatrik och ortopedi från höstterminen 2016. Målet är att modellen ska införas på de tre sjukhusen succesivt samt i alla VFU-kurser i sjuksköterskeprogrammet.

För att stödja handledningsmodellen införs samtidigt uppdrag som kliniska adjunkter (Hälsohögskolan) och adjungerade kliniska adjunkter-AKA (Futurum).

- Det här är framtidens modell för att vidareutveckla VFU. Vi har möjliggjort förutsättningarna för att stödja verksamheterna i uppdraget att ta emot studenter, säger Agneta Delis, utbildningsledare, Futurum.

Informationsmöten om modellen och de pedagogiska stöden har genomförts på de aktuella enheterna.

Kontakt
Agneta Delis

Maria Koldestam

Uppdaterad: 2016-10-17
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion