Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2016-12-15 7.24

Jönköpings län har flest vårdanställda som forskar

Dagens Medicin har inventeriat landsting och regioner om förutsättningarna för vårdpersonal att få forska inom ramen för sin anställning. Av dem som inte har universitetssjukhus är det Region Jönköpings län som satsar mest pengar på forskning och har flest vårdanställda som forskar.

Region Jönköpings läns forskningschef, Futurum - akademin för hälsa och vård, foto; Johan W Avby
Region Jönköpings läns forskningschef, Futurum - akademin för hälsa och vård, foto; Johan W Avby

Enligt forskningschef Boel Andersson Gäre, Futurum, Region Jönköpings län, är det resultatet av en satsning som har pågått ända sedan mitten av 1980-talet.

Boel Andersson Gäre betonar vikten av att ha forskare som finns nära den kliniska verksamheten.

-Det är viktigt att det finns utrymme för nyfikenhet att utforska de frågor som dyker upp i vardagen. Det handlar om att ha olika höga trappsteg för att det ska vara lätt att komma igång med forskningen.

I Jönköping har detta inneburit såväl fler doktorandtjänster som olika former av mindre anslag. Till exempel så kallade forskningsmånader som kan sökas av den som har ett mindre projekt eller behöver tid för att undersöka förutsättningarna för ett större forskningsprojekt.

Texten är hämtad från Dagens Medicin 20161214

Läs hela artikeln "Skilda villkor för forskning i vården"

Uppdaterad: 2016-12-15
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion