Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-01-17 14.07

CINAHL med fulltext

Region Jönköpings län har åter abonnemanget som ger användare direkt tillgång till databasen CINAHLs fulltext-arkiv.

CINAHL är den stora omvårdnadsdatabasen och indexerar drygt tre tusen tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi m.m. Nästan 600 av tidskrifterna är tillgängliga i fulltext. Personal i regionen når CINAHL via biblioteket på intranätet eller som fjärråtkomst via tjänsten Proxive.

Biblioteken i Jönköping, Eksjö och Värnamo erbjuder undervisning i grupp samt individuell handledning i CINAHL och flera andra databaser. Mer information om bibliotekens utbildningar finns här.

Uppdaterad: 2017-01-23
Jenny Meyer, Futurum, Verksamhetsnära funktion