Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-01-18 10.54

Referenshanteringsprogrammet EndNote, våren 2017

Fler kurstillfällen och möjlighet att få support och enskild handledning.

Kurstillfällen då vi går igenom de viktigaste funktionerna i programmet:
7 febr kl 13-16.30 (Ryhov)
8 mars kl 8.30-12 (Ryhov)
3 maj kl 13-16.30 (Ryhov)
 

Anmälan via Lärandekalendern eller direkt till biblioteket.
Om intresse finns ordnar vi också kurser i Värnamo och Eksjö.
 

Utöver de enskilda kurserna erbjuder biblioteket support och enskild handledning,
t ex en kortare genomgång av EndNote. Undervisning i programmet ingår
också i olika typer av forskarutbildningar.

Under våren 2017 kommer preliminärt EndNote att uppgraderas till version X8.

Läs mer om EndNote här.

Uppdaterad: 2017-01-18
Åsa Zetterling, Futurum, Verksamhetsnära funktion