Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-03-23 16.24

Vetenskapliga priset till Maria Ekholm

Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, delar varje år ut det Vetenskapliga priset bland medarbetare som utmärkt sig i forskningssammanhang. För 2016 gick priset till Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, foto Johan W Avby
Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, foto Johan W Avby

Studien omfattar 564 kvinnor som på 1980-talet opererades för bröstcancer i Södra och Sydöstra sjukvårdsregionerna. Kvinnorna, som inte hade passerat klimakteriet, lottades till att antingen få Tamoxifen under två år eller ingen ytterligare behandling.

Längre behandling gör skillnad

Resultatet av Maria Ekholms forskning visar att efter 25 års uppföljning var risken att dö till följd av bröstcancer 27 procent lägre i gruppen som behandlats med Tamoxifen, jämfört med den grupp kvinnor som inte fått någon behandling.

Senare studier har visat att längre behandling är bättre och idag är den rekommenderade behandlingstiden fem till tio år.

Forskningsrådets motivering

Futurums forskningsråd valde ut vinnaren bland flera intressanta nomineringar. Motiveringen till priset lyder:

"Detta är en angelägen studie som undersöker effekten av läkemedlet Tamoxifen vid bröstcancer. Studien är omfattande, väldesignad och välpresenterad. Den är publicerad med Maria Ekholm som försteförfattare i en mycket högt rankad tidskrift".

I samband med prisutdelningen kommer Maria Ekholm   att presentera sin forskning vid regionfullmäktiges vårmöte den 4 april i rosensalen, Rosenlunds vårdcentral.

Artikel: Two Years of Adjuvant Tamoxifen Provides a Survival Benefit Compared With No Systemic Treatment in Premenopausal Patients With Primary Breast Cancer: Long-Term Follow-Up (> 25 years) of the Phase III SBII:2pre Trial.

Publicerad i Journal of clinical oncology, Vol 34 nr 19 July 1, 2016.

Uppdaterad: 2017-03-27
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion