Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-03-27 15.44

Ny enkät till studenter på VFU

Enda sättet att veta hur studenterna upplever sin VFU är att fråga dem. Därför har Futurum tagit en ny enkät med syftet att utvärdera hur studenterna har upplevt sin VFU/APL/LIA. Enkäten gäller för alla studentkategorier utom läkarstudenter.

Student och handledare, foto; Jenny Lindberg
Student och handledare, foto; Jenny Lindberg

Främst är enkäten till för att ge respektive verksamhet återkoppling kring sitt studentuppdrag och få studentens perspektiv på sina styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Mäta nöjdheten bland studenter

Genom att alla studentkategorier använder en och samma enkät har vi även möjlighet skapa en större bild av nöjdheten hos studenterna i hela Region Jönköpings län.  Det spelar ingen roll vilket lärosäte studenterna läser sin utbildning vid eller var i regionen de genomfört sin VFU. Läkarstudenterna är dock undantagna, då de har en egen enkät som utgår från Linköpings Universitet.

Uppmuntra till att fylla i enkäten

Varje handledare har en viktig roll i att uppmuntra studenterna till att fylla i enkäten. Det tar cirka 5 minuter och ett tips är att låta studenten sitta ner vid en dator några minuter innan bedömningssamtalet för att fylla i enkäten i lugn och ro.

Enkäten finns på Futurums webbplats: http://plus.rjl.se/futurum  under Verksamhetsförlagd utbildning/Utvärdering.

Uppdaterad: 2017-03-28
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion