Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-03-28 16.21

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk 29 maj

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer?

Tillsammans med Carole Lannon, Peter Margolis och Boel Andersson Gäre föreläser om exempel från svenska kvalitetsregister.

Målgrupp: För dig som är patient, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, kvalitetsregisterhållare, kvalitetsregistermedarbetare eller forskare, välkommen!

Tid: 29 maj 2017, 9.30-15.30

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

Anmälan: Anmäl dig här före den 12 maj: Lärandekalendern

Uppdaterad: 2017-03-28
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion