Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-04-04 8.16

Välkommen till lunchföreläsning 18 april

Britt-Marie Ahlander, röntgensjuksköterska, föreläser om magnetkameraundersökning av hjärtat: bildkvalitet, mätnoggrannhet och patientupplevelse

Bildkvaliten, vid magnetkameraundersökning av hjärtat, har utvärderats med hänsyn tagen till sekvensval vid utvärdering av infarktutbredning hos patienter med förmaksflimmer och vid studie av hjärtmuskelns genomblödning, samt med hänsyn tagen till den information patienten fått. Dessutom har informationens eventuella betydelse för patientens upplevelse av undersökningen bedömts med ett instrument utvecklat för detta ändamål.

Uppdaterad: 2017-04-04
Anneli Ohlsson, Futurum, Verksamhetsnära funktion