Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-04-18 8.51

Goda exempel på nätverksträff

Forskningssjuksköterskor inom sydöstra sjukvårdsregionen nätverkade, tog del av föreläsningar och lärde av varandra den 4 april vid ett möte i Linköping.

Bo Thelin och Therese Karlsson, foto: Yvonne Pantzar
Bo Thelin och Therese Karlsson, foto: Yvonne Pantzar

Lotta Lind Åstrand från Forum Sydost, gav en kort beskrivning av det nodarbete inom kliniska studier, som pågår lokalt, regionalt och nationellt. Stig Linder, professor i farmakologi, Linköpings Universitet, föreläste om läkemedelsutveckling.

På programmet stod också spridning av goda exempel, till nytta i det vardaliga arbetet.

- Det är viktigt att träffas för att dela med sig av sin erfarenheter, att lära av varandra och så att vi arbetar på ett samsämmigt vis, säger Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska vid Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2017-04-18
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion