Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-06-02 10.50

Forskarkurs avslutad

Futurum - akademin för hälsa och vård har tillsammans med Linköpings Universitet gett en kurs i klinisk forskningsmetodik. Forskningsintresserade medarbetare har passat på när kursen ges på hemmaplan.

Kursdeltagare och ledare vid Futurums forskarkurs
Kursdeltagare och ledare vid Futurums forskarkurs som drivs tillsammans med Linköpings Universitet

Kursen som är på 16,5 högskolepoäng har också haft inslag av forskningsetik och forskningskommunikation och avslutades med en presentation av de olika projekten och en postervandring.

Viktigt med nätverksbyggande

Flera av deltagarna, som kommer från olika professioner inom hälso- och sjukvård, har kommit en bit på väg i sina forskningsprojekt och är redan antagna som doktorander.

-Kursen ingår som en bas i doktorandstudierna, men den är också viktig i det nätverksbyggande varje doktorand och forskare har så stor nytta av, säger Margaretha Stenmarker, biträdande verksamhetschef och forskningsledare på Futurum-akademin för hälsa och vård.

En av deltagarna i kursen, Walid El-Saadi, ST-läkare inom kardiologi, tycker det är en bra kurs:

-Jag har blivit rekommenderad att gå utbildningen och det är viktigt att ta del av ny kunskap.

Lokala behov styr kursupplägg

Futurum- akademin för hälsa och vård och Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) vid Medicinska fakulteten i Linköping arrangerar tillsammans forskarutbildningskursen. Avsikten är att regionalt skapa en forskarutbildning anpassad till de förutsättningar som finns inom Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2017-06-02
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion