Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-08-29 10.08

Futurums Novemberseminarium: Studenters lärande i vårdens vardag

"Studenters lärande i vårdens vardag - hur lär studenter av, om och med varandra?" är årets ämne vid Futurums Novemberseminarium.

Student och handledare
Student och handledare

Syftet är att du ska inspireras och ytterligare rustas för att smidigt stötta studenters/elevers lärande i vardagsarbetet.

Hur lotsar vi studenten att nå lärandemålen?

Kan lärandemodeller såsom peer-learning öka kvalitén på handledningen?

Vilka lärsituationer i vardagsarbetet är viktiga att utveckla?

Hur skapar vi förutsättningar för våra studenter att utveckla sitt kliniska resonemang?

Vad är en god lärandemiljö?

Hur samarbetar vi interprofessionellt för att underlätta och synliggöra studentuppdragen?

Mer information och anmälan via Lärandekalendern

Varmt välkommen!

Ledningsgruppen för VFU
genom
Karin Thörne
övergripande studierektor för VFU – Futurum

Uppdaterad: 2017-08-29
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion