Över hela Europa genomförs EU-initiativet Researcher's Night för att öka medvetenheten om forskning och forskare hos allmänheten, främst barn och unga. I Sverige finns Forskarfredag på ett 30-tal platser. I Jönköpings län är det Region Jönköpings län som tillsammans med länets kommuner och Jönköping University arrangerar denna vetenskapsfest för sjätte gången. Även Jönköpings läns museum och Upptech är samarbetspartners.

Kombinera arbete och forskning

– Vi vill visa att offentlig sektor arbetar mycket med forskning, och vilka karriärmöjligheter det finns med att kombinera ett praktiskt arbete med forskning. Hälften av forskarna som deltar på Forskarfredag arbetar inom olika verksamheter i Region Jönköpings län, säger Lisa Andersson, kommunikatör på Kommunal utveckling och projektledare för Forskarfredag i Jönköpings län.

Läs mer: Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september (nytt fönster)