Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-11-13 10.41

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017

2017 är ett rekordår vad gäller antalet medarbetare i Region Jönköpings län som disputerar. Hela 15 personer från flera olika professioner blir doktorer.

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar
15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar

Christina Petersson disputerade 20 januari 2017

Christina är specialistsjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Avhandlingen:
Using health-related quality of life instruments for children with long-term conditions: On the basis of a national quality registry system.

 

Helga Hagman disputerade 7 april 2017

Helga är överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Avhandlingen: A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal cancer

Åsa Wahlin disputerade 28 april 2017

Åsa är tandläkare, Odontologiska institutionen, Folktandvården i Jönköpings län.
Avhandlingen: Periodontal health and disease in two adult populations in Sweden

 

Kerstin Eriksson disputerade 10 maj 2017

Kerstin är specialistsjuksköterska på operation/IVA, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Avhandlingen: Postoperative pain assessment and impact on early physical recovery from the patients' perspective.

Charlotta Wikström disputerade 11 maj 2017

Charlotta (Lotta) är specialistsjuksköterska på operation/IVA, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Avhandlingen: The clinical utility of patients self-rated postoperative pain after major surgery - a healthcare professional perspective.

Johanna Norderyd disputerade 12 maj 2017

Johanna är övertandläkare, Odontologiska Institutionen, Folktandvården i Jönköpings län.
Avhandlingen: A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives”children with disabilities – Swedish and international perspectives.

Reportage om Johanna Norderyds forskning (Odontologiska institutionens webbplats, nytt fönster)
 

Maria Nord disputerade 19 maj 2017

Maria är distriktsläkare vid Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna.
Avhandlingen: Levodopa pharmacokinetics – from stomach to brain. A study on patients with Parkinson´s disease

Åsa Jonsson disputerade 1 juni 2017

Åsa Jonsson är sjuksköterska, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov I Jönköping.
Avhandlingen: How to create and analyze a Heart Failure Registry with emphasis on Anemia and Quality of Life

Renate Slind Olsen disputerade 5 juni 2017

Renate är biomedicinsk analytiker, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Avhandlingen: Circulating and genetic factors in colorectal cancer: Potential factors for establishing prognosis?

Shariel Sayardoust disputerade 8 juni 2017

Shariel är tandläkare, Odontologiska Institutionen, Folktandvården i Jönköpings län.
Avhandlingen: The effect of tobacco exposure on bone healing and the osseointegration of dental implants. Clinical and molecular studies.

Greger Olsson disputerade 15 september 2017

Greger är kirurg på Höglandssjukhuset
Avhandlingen:  "Aspects on the role of prophylatic procedures to influence post-ERCP complication rates"

Mikael Ekholm disputerade 22 september 2017

Mikael är läkare på Wetterhälsan.
Avhandlingen: Haemostatic and inflammatory alterations in hypertension and hyperlipidemia, and the impact of angiotensin II

Annika Nordin disputerar 6 oktober 2017:

Annika var tidigare utvecklingsledare på Qulturum och är nu universitetsadjunkt vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
Avhandlingen: Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care

Annika Nordin disputerar 6 oktober 2017

Patrik Nordenfelt disputerar 3 november 2017

Patrik är läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Avhandlingen: Hereditary Angioedema in Sweden – a National project.

Tomas Bro disputerar 1 december 2017

Tomas är läkare på ögonkliniken, Höglandssjukhuset

Avhandlingen: Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964

Avhandlingar 2004–2017 (Region Plus, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion