Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2017-06-27 15.31

Nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning

Faktagrupp Psykisk hälsa vuxna har tagit fram ett nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning.

Nya riktlinjer för Vårdintygsbedömning beräknas träda i kraft 1 september 2017 och beskrivs i reviderad version av Faktadokument. Enligt detta får Psykiatrin  ett ansvar för all vårdintygsbedömning vid psykiatriska kliniken (inklusive Akutmottagningen) medan primärvården har det huvudsakliga ansvaret för vårdintygsbedömning utanför sjukhuset varvid det i görligaste mån bör ske i anslutning till patientens hem- och närmiljö såsom lag och författning anvisar. Förtydligande har skett vad gäller polismedverkan.
 

Vårdintygsbedömning

Uppdaterad: 2017-06-29
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion