Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-06-13 8.01

Regionen premierar avgående studenter

Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.

Kajsa Nordholm, Mikaela Johansson, Terje Ekvall, Daniel Hörberg, Malena Arvidsson, Helena Ågren och Viktoria Bengtsson fick ta emot regionens stipendier i samband med Hälsohögskolans avslutning den 11 juni 2016. Foto: Lisa Andersson.
Kajsa Nordholm, Mikaela Johansson, Terje Ekvall, Daniel Hörberg, Malena Arvidsson, Helena Ågren och Viktoria Bengtsson fick ta emot regionens stipendier i samband med Hälsohögskolans avslutning den 11 juni 2016. Foto: Lisa Andersson.

Vid avslutningen den 11 juni 2016 premierades sju studenter för bästa uppsats i arbetsterapi, gerontologi och omvårdnad samt stipendium som bästa student.

Regionen och kommunerna vill stimulera forskning och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Kommunerna i länet delar gemensamt ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken. Det ger bra kontakter hos framtida arbetsgivare och vi vill uppmuntra studenterna att söka sig till kommunerna i Jönköpings län.

Årets stipendiater

Bästa student: Mikaela Johansson, sjuksköterskeprogrammet.

Bästa uppsats i arbetsterapi: Malena Arvidsson och Viktoria Bengtsson med uppsatsen ”Att arbeta med aktiviteter i vardagen på slutet ungdomshem”.

Bästa uppsats i gerontologi: Helena Ågren med uppsatsen ”Självbestämmande och inflytande i vardagen”.

Bästa uppsats i omvårdnad: Terje Ekvall, Daniel Hörberg och Kajsa Nordholm med uppsatsen ”Vi delar inte språk, men min hälsa ligger i dina händer. En litteraturöversikt om vårdmöten när gemensamt språk saknas”.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier för bästa uppsats ut av utvecklingschef Ola Götesson, Kommunal utveckling. Regionens stipendium för bästa student delades ut av Hans Rocén (M), ordförande i regionfullmäktige.

Uppsatserna kommer att finnas på vår hemsida så fort de är publicerade i högskolans system.

Uppdaterad: 2016-06-28
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling