Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-06-28 11.34

15 miljoner till kompetensutveckling inom integrationsområdet

Länets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration.

Barn som pusslar. Foto: Lisa Andersson.
CHANGE syftar till att stärka arbetsmarknaden när det gäller integration.

Med en stor tillströmning av nyanlända ställs de som arbetar med integrationsfrågor inför nya och omfattande utmaningar.

Behovet av omfattande nyanställningar har lett till eftergifter både vad gäller kompetens och erfarenhet och många medarbetare möter nya situationer där deras kompetens inte räcker till.

Nu har länets kommuner tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner av Europeiska socialfonden för att öka kompetens om integration i projektet CHANGE.

Stärka arbetsmarknaden med fokus på jämställdhet

Målet med CHANGE är att stärka ställningen på arbetsmarknaden för de som redan arbetar med integration, men inkluderar även personer som står längre från arbetsmarknaden.

Projektet ska också tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens inom integrationsområdet med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män.

3 000 deltagare i hela länet

CHANGE omfattar närmare 3 000 medarbetare inom främst kommuner, sociala företag och studieförbund i Jönköpings län. Projektet genomförs med blandad lärmiljö, vilket underlättar olika förutsättningar för lärande, men också ger hög tillgänglighet.

Föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning varieras genom lärarledda aktiviteter och självstudier. Vetenskaplig kompetens kopplas till projektet.

Stödet från Europeiska socialfonden är 14,6 miljoner kronor och de involverade aktörerna i projektet bidrar med lika stor del i form av personella resurser. En projektledare har rekryterats och tillträder i september.

Kontakt

FoU-ledare Iréne Josephson

072-230 33 01

Uppdaterad: 2016-06-28
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling