Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-08-25 11.14

Nyfikna magister- och masterstudenter inleder hösten

Tillsammans driver länets kommuner, högskolan och Region Jönköpings län en magister- och masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap. I dagarna hälsas 40 nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping.

Årets nya magister- och masterstudenter i samband med introduktionen i augusti.
Årets nya magister- och masterstudenter i samband med introduktionen i augusti.

Programmet för kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg är förlagd till Hälsohögskolan, men är framarbetat i samarbete mellan högskola, region och kommuner. Söktrycket är högt, bland det högsta i landet för avancerade utbildningar.

Totalt börjar ett 40-tal studenter varje år; de flesta är medarbetare från hälso- och sjukvård, kommunal socialtjänst eller privat regi från hela landet.

Nära koppling till praktiken

Studierna sker i ett nära samarbete med praktiken och det sista året förläggs helt till arbetsplatsen där ett konkret förbättringsarbete blir underlag för examensarbete.

I samband med introduktionen i slutet av augusti besökte studenterna Kommunal utveckling för att ta del av det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i länets kommuner och knyta kontakter för samarbete de kommande åren.

Även hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet Qulturum besöks under introduktionsdagarna.

Uppdaterad: 2016-08-25
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling