Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-12-16 14.26

Jönköpings län blir europeisk nod för forskningsnätverk

I konkurrens med Storbritannien och Nederländerna har Jönköping fått en inbjudan från The Dartmouth Institute i USA att vara en europeisk nod i ett forskningsnätverk.

I konkurrens med Storbritannien och Nederländerna har Jönköping Academy fått en inbjudan från The Dartmouth Institute for Health and Clinical Practice i USA att vara en europeisk nod i forskningsnätverket ”The International Learning Network on Service Coproduction to Improve Health and Well-being”.

Länet kommer nu att driva ett projekt som handlar om att etablera ett center för forskning och ett lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. Det innebär att involvera brukare, patienter och närstående i processer och utveckling som rör den egna hälsan. Jönköping Academy blir hemvist för projektet och länets kommuner är via FoUrum aktörer i samarbetet.

Region Jönköpings län bidrar med 6 miljoner kronor i projektet som totalt budgeterar 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Regionens pressmeddelande: Stor satsning på strategiska utvecklingsprojekt

Uppdaterad: 2016-12-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling