Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-12-20 13.50

Vi söker dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa

Inom psykiatrisk vård och omsorg ökar efterfrågan av den kompetens som är erfarenhetsbaserad. Nu satsar Jönköpings län på en så kallad peerutbildning.

Under våren 2017 kommer kommuner och region tillsammans att erbjuda personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som anhörig, en så kallad peerutbildning på grundnivå. Utbildningen syftar till att ge grundläggande förståelse för hur erfarenheter av och kunskap om psykisk ohälsa är värdefull för utvecklingen av vård och omsorg.

Peer är en benämning på en person som bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap om psykisk ohälsa. Det kan vara att föreläsa, informera, utbil­da, stödja och vara hoppingivare på en enhet inom psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Utbildningen leder inte till något lönearbete, utan kan ge möjlighet till enskilda uppdrag utifrån behov och efterfrågan.

Kriterier till grundutbildningen är:

  • att kunna dela med sig av egna erfarenheter med andra
  • att kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter
  • att ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling

Utbildningsdatum är 7 februari, 13 februari, 20 februari, 6 mars, 14 mars och 21 mars (heldagar) i Jönköping. Du förväntas närvara på alla träffar.

Låter det här intressant för dig?

Vi vill att du som är intresserad skriver ett personligt brev, max en A4-sida. Vi vill också att du bifogar ett CV där dina erfarenheter av psykisk ohälsa är en del.

Om du har frågor kontaktar du FoU-ledare Sara Thil eller Malin Forslund.

Ansökan skickas också till någon av oss: eller senast den 8 januari 2017.

Postadress: Sara Thil, Kommunal utveckling, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Uppdaterad: 2016-12-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling