Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-01-20 14.05

Stipendier till avgående studenter

Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.

Vinnarna av stipendier för Bästa student och Bästa uppsats vid Hälsohögskolans avslutning den 20 januari 2017. Foto: Lisa Andersson.
Vinnarna av stipendier för Bästa student och Bästa uppsats vid Hälsohögskolans avslutning den 20 januari 2017.

Vid avslutningen den 20 januari 2017 premierades fyra studenter för bästa uppsats i omvårdnad och socialt arbete: Malin Sundh, Jessica Bjurman, Lena Yousif och Rafet Krasniqi. Merja Svanberg mottog stipendium som bästa student.

Regionen och kommunerna vill stimulera forskning och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Kommunerna i länet delar gemensamt ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken. Det ger bra kontakter hos framtida arbetsgivare och vi vill uppmuntra studenterna att söka sig till kommunerna i Jönköpings län.

Årets stipendiater

Bästa student: Merja Svanberg, sjuksköterskeprogrammet.

Bästa uppsats i omvårdnad: Malin Sundh och Jessica Bjurman med uppsatsen ”Personcentrerad omvårdnad inom demensvård. Ett personalperspektiv.”.

Bästa uppsats i socialt arbete: Lena Yousif och Rafet Krasniqi med uppsatsen ”Förutsättningar och hinder för asylsökandes språklärande och integration”.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier för bästa uppsats ut av Andreas Sturesson (kd), ordförande i primärkommunalt samverkansorgan, PKS. Regionens stipendium för bästa student delades ut av Hans Rocén (m), ordförande i regionfullmäktige.

Vi gratulerar alla avgående studenter till sin examen och önskar er lycka till med vad ni än tar er för. Vi hoppas att många av er vill börja sin yrkesbana i länets kommuner.

Uppdaterad: 2017-01-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling