Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-03-22 10.38

Länets första peers redo för uppdrag!

Vid sin sista utbildningsträff den 21 mars diplomerades länets första 15 så kallade "peers". En peer är en person som bidrar med sin kunskap om psykisk ohälsa.

Syntolkning: 15 personer runt ett bord.
Jönköpings län har nu 15 utbildade "peers" som kan anlitas runt om inom länets psykiatriverksamheter.

En peer kan få uppdrag som att föreläsa, informera, utbilda, stödja och vara hoppingivare på en enhet inom psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Utbildningen ger möjlighet till enskilda uppdrag utifrån behov och efterfrågan.

Under första kvartalet har nu länets kommuner och region tillsammans arrangerat en peerutbildning på grundnivå för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Utbildningen har gett grundläggande förståelse för hur erfarenheter av och kunskap om psykisk ohälsa är värdefull för utvecklingen av vård och omsorg.

Intyg efter fullföljd utbildning

Vid sista träffen diplomerades de 15 utbildade med intyg från Region Jönköpings län. Nu är de alla öppna för uppdrag från kommuner och region i länet.

För mer information och kontakt med våra peers, kontakta en FoU-ledare på Kommunal utveckling.

Kontakt

Malin Forslund
FoU-ledare psykiatri

072-525 84 03

Sara Thil
FoU-ledare psykiatri

076-783 78 18

Uppdaterad: 2017-03-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling