Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-05-08 10.28

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Länets kommuner har tillsammans med FoUrum tagit fram ett gemensamt rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal.

Böcker om rapporteringsstöd visas, uppslagna och med omslag.
Ett färgstarkt och användbart rapporteringsstöd har tagits fram av länets kommuner.

Syftet med materialet är att personal snabbt ska hitta information när en person som vårdas förändras eller försämras. Olika symtom och tillstånd som de kan möta i sitt arbete tas upp och beskrivs med frågor som personal bör ställa till personen det berör.

Fördelen med ett gemensamt underlag är att samma frågor ställs oavsett kommun och vårdtagare. Det blir också ett lärande för omsorgspersonalen.

Ett exempel på symtom är bröstsmärta. Konkreta frågor om läkemedel, lokalisering av smärta, andning och feber kopplas till symtomen. Tanken är att personalen enkelt och snabbt ska skaffa sig en god förkunskap om vårdtagarens tillstånd innan en sjuksköterska kontaktas.

Stödet är brett och omfattar allt från feber till risk för självmord.

Färgstarkt och lättillgängligt häfte

Materialet är i form av ett litet häfte med ringbindning som underlättar bläddring och med färgstarka symboler för varje symtom eller tillstånd. En regional arbetsgrupp med omvårdnadspersonal har jobbat med texter och innehåll och en illustratör har tagit fram bildspråket.

Ambitionen är att materialet så småningom kan utvecklas digitalt till en app med samma funktionalitet.

– Det har funnits en efterfrågan och ett stort intresse för det här arbetet, berättar FoU-ledare Emma Grundström som hållit ihop arbetet i länet.

– Vi började redan 2016 med att hämta inspiration från Region Halland som tagit fram ett liknande stöd. Men vi ville utveckla det mer. Resultatet blev jättebra – och det känns förankrat i alla våra kommuner.                 

Uppdaterad: 2018-03-02
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling