Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-10-04 13.17

Vill du lära dig mer om Kunskapsguiden?

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här finns praktisk vägledning för dig som arbetar med att utveckla evidensbaserad praktik.

Nu bjuder vi in länets kommuner till en demonstration av Kunskapsguiden med representanter från Socialstyrelsen på plats för frågor och tips. Alla områden inom socialtjänsten omfattas, så inbjudan går ut brett.

Den 22 november kl. 10-12 träffas vi i Jönköping. Lokal beroende på intresse, meddelas efter anmälan. Anmälan senast 23 oktober.

Anmälan (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-10-04
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling