Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-10-20 11.35

Nu sprider vi resultaten från FIFA-projektet i länet!

Välkommen till en konferens om förebyggande insatser i familjer med missbruksproblem, den 7 december i Värnamo.

Ett barn som balanserar på en sandstrand vid en sjö.
Kommunerna i Jönköpings län arbetar aktivt med det förebyggande arbetet i insatser till familjer med missbruksproblematik.

Med denna konferens vill vi sprida insikter och lärdomar från FIFA-projektet som pågått i Jönköpings län i nära tre år.

Syftet med FIFA har varit att utveckla arbetssätt som i högre utsträckning uppmärksammar barn i familjer med missbruksproblem och erbjuder insatser till alla i familjen. Projektet är snart slut men vi ska fortsätt arbeta med ett förstärkt barn- och familjeperspektiv i alla verksamheter som möter barn, personer med missbruksproblematik och deras anhöriga.

Under konferensen ger vi konkreta exempel på förändrade arbetssätt och rutiner, berättelser från personer med egen erfarenhet, samt framgångsfaktorer och utmaningar med projektet.

Programmet vänder sig till medarbetare, chefer och politiker inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, skolans elevhälsovård samt barnhälsovård och beroendevård i Jönköpings län.

Uppdaterad: 2017-10-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling