Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-05-23 13.33

LabNytt - Driftstörning för allmänkemi analyser i Jönköping

På grund av instrumentproblem och pågående service vid kemilaboratoriet, Ryhov kommer provsvar på allmänkemi analyser att bli fördröjda.
Läs mer

2017-05-23 10.43

LabNytt - Sommarstängt på fertilitetslaboratoriet 2017

Fertilitetslaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov har sommarstängt från 13 juni till och med 22 augusti 2017.
Läs mer

2017-05-18 10.18

LabNytt - Driftstörning för sållningsmetoder för droganalyser i urin

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys amfetamin, bensodiazepiner, kannabinoider, kokain opiater, tramadol, buprenorfin , metadon.
Läs mer

2017-05-15 16.10

LabNytt - Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar under oktober 2017

Laboratoriemedicin byter under oktober 2017 ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).
Läs mer

2017-05-09 12.07

LabNytt - Förändringar i Sahlgrenskas analys Csv/S-Neurotropa virus

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför en ny analys, Csv-CNS-infektioner (PCR), för detektion av 14 olika virus, bakterier och svampar som kan orsaka akut infektion i centrala nervsystemet (CNS).
Läs mer

2017-05-08 10.27

Röntgen i Tranås och Vetlanda stängt

Röntgen i Tranås och Vetlanda har stängt 10 maj, 17 maj, 19 maj, 26 maj samt även 5 juni för enbart röntgen i Tranås.
Läs mer

2017-05-08 8.24

LabNytt - Nya instrument för analys av B-blodstatus och maskinell 5-parts differentiell räkning av leukocyter

Från och med 8 maj börjar primärvårdslaboratorier i Jönköpings region att utföra analys av blodstatus, blodstatus+neutrofila samt blodstatus+diff med ett nytt instrument, Sysmex XN-550/XN-450.
Läs mer

2017-05-02 7.55

LabNytt – Utökad analysservice för P--NT-ProBNP analys

Från och med 2 maj 2017 utförs analys av P--NT-ProBNP även på sjukhuslaboratoriet i Värnamo.
Läs mer

2017-04-25 16.14

Effektivare laboratorieprocesser med automatisk provhantering

Införandet av automatiserat system som sorterar och hanterar inkommande prover fortsätter inom laboratoriemedicin och näst på tur är laboratoriet på Höglandssjukhuset Eksjö. När proverna hanteras automatiskt blir svarstiderna både kortare och mer standardiserade, något som kan bidra till att förbättra vårdens processer.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-05-23
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering