Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-06-20 8.15

Kapillärprovtagning Länssjukhuset Ryhov

Kemilaboratoriet på länssjukhuset Ryhov har under sin semesterperiod 19 juni till och med 13 augusti 2017 begränsad möjlighet att utföra kapillärprovtagning på kvällar och helger.
Läs mer

2017-06-13 13.05

Röntgen i Tranås och Vetlanda sommarstängt

Röntgen i Tranås och Vetlanda har sommarstängt den 19 juni - 13 augusti.
Läs mer

2017-06-08 8.00

LabNytt - Förändringar i luftvägsblocken (PCR)

Den 13 juni inför mikrobiologilaboratoriet, vid Länssjukhuset Ryhov två nya luftvägsblock samtidigt som vårt tidigare luftvägsblock byter namn för att bättre beskriva dess tänkta användningsområde.
Läs mer

2017-06-07 13.30

LabNytt – Utökad analysservice för P--NT-ProBNP analys

Från och med 7 juni 2017 utförs analys av P--NT-ProBNP även på laboratoriet på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Läs mer

2017-05-24 15.36

LabNytt – Driftstörning för allmänkemianalyser på kemilaboratoriet Jönköping nu åtgärdad

Servicearbetet är nu avslutat och driften på allmänkemianalyser har återgått till normal.
Läs mer

2017-05-15 16.10

LabNytt - Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar under oktober 2017

Laboratoriemedicin byter under oktober 2017 ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).
Läs mer

Uppdaterad: 2017-06-20
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering