Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-09-12 9.07

LabNytt – Uppdaterade referensintervall för S-Ferritin

Från och med 12 september 2017 kommer referensintervall för S-Ferritin att uppdateras till
Läs mer

Uppdaterad: 2017-09-12
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering