Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2017-06-27 15.31

Nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning

Faktagrupp Psykisk hälsa vuxna har tagit fram ett nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning.
Läs mer

2017-06-07 15.42

Reviderat Faktadokument: Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna

Faktadokument Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF har genomgått revidering.
Läs mer

2017-06-07 14.51

Nytt Faktadokument: Barn och ungdomar i asylprocess

Faktagrupp Psykisk hälsa - barn och ungdom har tagit fram ett nytt Faktadokument: Barn och ungdomar i asylprocess.
Läs mer

2017-05-30 13.59

Uppdateringar Fakta Lungor och allergi

Faktagrupp Lungor och allergi har uppdaterat Faktadokument astma och KOL gällande pulverinhalatorer och inhalationsspray.
Läs mer

2017-04-12 15.29

Nytt Faktadokument: Sjukgymnastik till barn

Faktagrupp Barn- och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument: Sjukgymnastik till barn.
Läs mer

2017-04-12 14.09

Reviderat Faktadokument: När ska en specialisttandläkare kontaktas?

Nu föreligger en reviderad version av Faktadokumentet När ska en specialisttandläkare kontaktas?
Läs mer

2017-04-11 11.16

Nytt Faktadokument: Glaskroppsavlossning

Faktagrupp Ögon har tagit fram ett nytt Faktadokument: Glaskroppsavlossning.
Läs mer

2017-03-24 15.43

Nytt Faktadokument: Vaccination mot kikhosta till vuxna

Faktagrupp Infektion och smittskydd har tagit fram ett nytt Faktadokument: Vaccination mot kikhosta till vuxna.
Läs mer

2017-03-22 16.12

Reviderat Faktadokument: Hjärtsvikt

Nu föreligger en reviderad version av Faktadokument Hjärtsvikt där flera nyheter presenteras.
Läs mer

2017-03-17 11.57

Reviderat Faktadokument: Osteoporos

Faktadokumentet Osteoporos är reviderat av Faktagrupp Geriatrik.
Läs mer

2017-03-14 11.39

Nytt Faktadokument: Testikelcancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Testikelcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.09

Nytt Faktadokument: Njurcancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Njurcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.07

Nytt Faktadokument: Peniscancer, SVF

Faktagrupp Urologi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Peniscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-03-08 16.02

Nytt Faktadokument: Skelett- och mjukdelssarkom

Faktagrupp Ortopedi har tagit fram ett nytt Faktadokument: Skelett- och mjukdelssarkom hos vuxna, SVF.
Läs mer

2017-02-14 13.39

Nytt Faktadokument: Kortisonbehandling - palliativ vård

Faktagrupp Palliativ vård har tagit fram ett nytt Faktadokument: Kortisonbehandling - palliativ vård.
Läs mer

2017-02-14 11.28

Receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi 2017

Listan över receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi 2017 finns nu publicerad på Faktasidorna Allergi - hos vuxna över 18 år och Läkemedel och graviditet/amning.
Läs mer

2017-02-07 10.05

Nytt Faktadokument: Analcancer, SVF

Faktagrupp Kirurgi har tagit fram ett nytt dokument: Analcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-02-03 9.55

Nytt Faktadokument: Malignt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi SVF

Nu föreligger ett nytt Faktadokument kring SVF Malignt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Det omfattar således båda diagnoserna.
Läs mer

2017-02-03 9.09

Nytt Faktadokument: Akut leukemi, SVF

Nu föreligger ett nytt Faktadokument kring SVF Akut leukemi. Det omfattar såväl akut myeloisk som lymfatisk leukemi.
Läs mer

2017-01-31 13.22

Nytt Faktadokument: Livmoderkroppscancer, SVF

Faktagrupp Kvinnohälsa har tagit fram ett nytt dokument: Livmoderkroppscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.
Läs mer

2017-01-31 13.20

Nytt Faktadokument: Livmoderhalscancer, SVF

Faktagrupp Kvinnohälsa har tagit fram ett nytt dokument: Livmoderhalscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

2017-01-31 11.31

Nytt Faktadokument: Sköldkörtelcancer och resistens i tyroidea

Faktagrupp Endokrinologi och hypertoni har tagit fram ett nytt dokument: Sköldkörtelcancer och resistens i tyroidea, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.
Läs mer

2017-01-27 13.27

Reviderat Faktadokument: Astma hos barn

Faktadokumentet Astma hos barn är reviderat av Faktagrupp Barn- och ungdomshälsa.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-06-29
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion