Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

FoUrum social välfärd

2018-02-05 7.46

Utbildningsmaterial från baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 31 januari och 1 februari hölls årets baskurs i riskbruk, missbruk och beroende i Jönköpings län. Nu finns allt utbildningsmaterial publicerat.
Läs mer

2017-05-08 10.28

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Böcker om rapporteringsstöd visas, uppslagna och med omslag.Länets kommuner har tillsammans med FoUrum tagit fram ett gemensamt rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-03-02
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling