Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

FoUrum social välfärd

2017-05-19 10.53

Temadagar om Syrien, Eritrea och Somalia

SYNTOLKNING: Två personer som samtalar vid scen.CHANGE är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration i Jönköpings län. Under mer än två år kommer stora utbildningsinsatser att göras i länet.
Läs mer

2017-05-08 10.44

Individens behov på särskilda boenden för äldre

Bild på två personer som föreläser. Foto: Lisa Andersson.Landets kommuner rekommenderas av SKL att höja kvaliteten på särskilda boenden för äldre genom att utveckla välfärdsteknik, arbetssätt och ett tydligare ledarskap.
Läs mer

2017-05-08 10.28

Rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal

Böcker om rapporteringsstöd visas, uppslagna och med omslag.Länets kommuner har tillsammans med FoUrum tagit fram ett gemensamt rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal.
Läs mer

2017-03-22 10.38

Länets första peers redo för uppdrag!

Syntolkning: 15 personer runt ett bord.Vid sin sista utbildningsträff den 21 mars diplomerades länets första 15 så kallade "peers". En peer är en person som bidrar med sin kunskap om psykisk ohälsa.
Läs mer

2017-03-15 8.54

Barns rättigheter vid ekonomisk utsatthet

Tryckta kort om barnrätt och Barnkonventionen. Foto: Lisa Andersson.Länets kommuner arbetar tillsammans med FoUrum för att höja statusen för handläggare inom ekonomiskt bistånd.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-05-19
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling