Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Att gå från ord till handling

I Passion för livet vill vi agera oss in i en ny livsstil som påverkar hälsa och livskvalitet. Det handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord till handling och göra förändringar i det egna livet som gör skillnad.

Gilla oss på Facebook

 
 

Initiativtagare

Passion för livet är initierat av Qulturum, Region Jönköpings län tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Läs mer om Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/

Passion för livet fick 2014 utmärkelsen "Social innovation in ageing - The European Award" som delas ut av det Belgiska kungahusets fond King Baudouin Foundation.

Uppdaterad: 2016-02-23
Rose-Marie Vahlund, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering