Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

 

Aktuellt

Inför uppdateringen till nya plattformen behöver vi justera vissa enhetesnamn. Vi genomför det arbetet succesivt och det kan innebära att namnet på din enhet ändras lite. Detta påverkar inte rapporterna eller inloggningen.

 

Nyheter
 

2016-12-06 13.30

Datum för nya inspirationsdagar våren 2017 - Boka i kalendern redan nu!

Torsdag 30 mars och Torsdag 8 juni 2017
Läs mer

2016-11-29 11.20

Ingen PPM våren 2017

Nästa mätning sker hösten 2017 och då i samband med mätning av Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning.
Läs mer

2016-11-24 12.20

Trycksåren fortsätter minska i Sverige!

Resultaten för PPM trycksår och fall finns nu tillgängliga på hemsidan och resultaten är något förbättrade jämfört med mätningen i våras.
Läs mer

2016-11-21 15.44

Otago utbildning

Säker Senior har Otago utbildning i Stockholm 14 februari 2017.
Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss i övriga sociala medier

Senior alert nyhetsbrev

Det senaste och äldre nyhetsbrev finns här!

Uppdaterad: 2016-12-06
Anette Vernersson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion