Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

vårdhygien

Vårdhygien i Jönköpings län

Vårdhygien är rådgivande i vårdhygienfrågor inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal omsorg i Jönköpings län. I nära samarbete med vården och mikrobiologiska laboratoriet, arbetar vi för att förebygga smittspridning inom all hälso- och sjukvård.

Alla nyheter Vårdhygien

Ansvariga

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
malin.bengnér@rjl.se

010-24 22334

Amelie Magnander
Hygienläkare
amelie.magnander@rjl.se
010-24 22357

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska
karoline.johansson@rjl.se

010-24 25082

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
pernilla.johansson@rjl.se
010-24 25719

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
010-24 25083

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
010-24 25991

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska
andreas.lagermo@rjl.se
010-24 25977

Uppdaterad: 2017-05-02
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion