Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-04-25 16.31

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Just nu pågår WHO’s internationella vaccinationsvecka och vi firar världens viktigaste förebyggande läkemedel.
Läs mer

2019-04-23 8.16

LabNytt - Driftstörning för allmänkemi-analyser i Jönköping

På grund av planerad service vid kemilaboratoriet, Ryhov den 23 och 24 april kommer provsvar på allmänkemi-analyser att bli fördröjda.
Läs mer

2019-04-17 13.42

Reviderat Faktadokument UVI under graviditet

Faktadokumentet UVI under graviditet har reviderats.
Läs mer

2019-04-11 12.14

LabNytt - Införande av nytt blodgasinstrument, ABL 90 Flex Plus, för att bedöma patientens respiratoriska och metabola tillstånd

Från och med 10 april påbörjar laboratoriemedicin en regionövergripande stegvis process med byte av befintligt instrument GEM 4000 mot ABL 90 FLEX PLUS för framförallt blodgasanalyser.
Läs mer

2019-04-10 15.49

Reviderat Faktadokument Oro och ångest

Faktadokumentet Oro och ångest har uppdaterats, det gäller bensodiazepiners roll samt övriga läkemedelsval.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-03-28
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion