Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-06-19 14.42

LabNytt - Sommartider på avdelningen för flödescytometri

Under v 26 till och med v 32 har avdelningen för flödescytometri ändrade öppettider
Läs mer

2019-06-18 8.26

Avvikande öppettider 2019

Sommar 2019Under följande dagar/perioder stänger vi på hjälpmedelmedelscentralen 16.00:
Läs mer

2019-06-13 13.55

Nyhetsbrev Smittskydd Vårdhygien 2019-06-13

I terminens sista nyhetsbrev påminner vi om några mer eller mindre vanliga sommarsmittor.
Läs mer

2019-06-12 13.53

Reviderat Faktadokument Migrän hos vuxna

Faktadokumentet Migrän hos vuxna har reviderats. Nyhet framförallt under rubriken Behandling via neurolog (Kronisk migrän, förebyggande behandling) där ställningstagande till behandling med det nya läkemedlet Aimovig (CGRP-monoklonal antikroppsbehandling) sker hos neurolog.
Läs mer

2019-06-12 11.19

Reviderat Faktadokument Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp är uppdaterat. Nytt är att vid välgrundad misstanke ska dokumentation alltid göras med foto (makroskopiskt och dermatoskopiskt) innan excision på vårdcentralen.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-03-28
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion