Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2018-10-31 11.34

Reviderat Faktadokument Bakteriella hudinfektioner

Faktadokumentet Bakteriella hudinfektioner har reviderats med anledning av att Altargo inte längre finns tillgängligt. Ändringen gäller impetigo.
Läs mer

2018-10-12 8.26

Film om FAKTA psykisk hälsa - barn och ungdom

Faktagruppen psykisk hälsa - barn och ungdom har gjort en film där de beskriver Faktadokumenten och berättar om samarbetet mellan hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-31
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion